Nhạc Trữ Tình
Duyên tình đắng cay Đoàn Minh - Đinh Thiên Hương
Xuân An Bình Linh Mục Quang Lâm
Xóm Đêm Quách Thành Danh
Phận tơ tằm Bình Tinh - Khang Lê
Gái Nhà Nghèo Phương Mỹ Chi
Lá Thư Cuối Cùng Đoàn Việt Phương
Gà Mái Tống Sỹ Đông