Nhạc Trữ Tình

Nếu Một Ngày Ân Thiên Vỹ
Ngày Xuân Xin Dâng Linh Mục Quang Lâm
Người Phu Kéo Mo Cau Lâm Triệu Minh
Mưa miền Tây Mạnh Linh
Ai Thương Yêu Em Đoàn Minh - Ngọc Hân
Tuyết lạnh Ôn Bích Hà - Triệu Quang Hà
Lạy Phật Quan Âm Đại Đức Thích Nhuận Thanh