Nhạc Trữ Tình
Nhớ Nhau Hoài Hồ Quang Lộc
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Dương Hồng Loan - Bé Huỳnh Thiện Mỹ
Lệ Tình Bảo Trung
Mộng Ước Đôi Ta Hồng Quyên - Puol Lê
Lệ Đau Kim Linh
Đôi Bờ Sông Quê Huyen Trang Sao Mai 2013f
Giã Từ Hương Ngọc Vân
Nhớ Nhau Hoài Đăng Nguyên