Nhạc Trữ Tình

Giấc mơ trong mưa Hoàng Hải Đăng
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Đò Tình Đức Tuấn
Qua Cơn Mê Trần Xuân
Ước Mộng Đôi Ta Trường Sơn - Kim Thư
Đường Về Hai Thôn Công Hoan - Diệu Thắm