Nhạc Trữ Tình

Gã si tình Yến Quỳnh
Tâm Sự Với Anh Hồng Hạnh Bolero
Qua Cơn Mê Diệu Đan
Đêm Tóc Rối Lâm Bảo Phi
Noel Đã Về Linh Mục Quang Lâm
Về Với Mẹ Bùi Tuyết Mai
Mưa Rừng Quỳnh Như
Tình ca trên lúa Quang Bình - Lưu Ánh Loan
Sóc Sờ Bai Sóc Trăng Trần Thu Thảo