Nhạc Trẻ

Ngày Tỏ Tình Bạn Suni Hạ Linh - OSAD
Nếu Như Anh Đến Văn Mai Hương
Phía Sau Lưng Cha Nguyễn Duyên Quỳnh
Phiến Phiến Tùng TeA - PC
I'm Sorry Babe Trọng Hiếu - Mai Âm Nhạc
Con Đường Tôi Trọng Hiếu
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Cục Cưng Beat Hữu Ngọc Diệu - Long Hoàng
Thú Vị Hơn Vậy Trọng Hiếu
Cục Cưng Hữu Ngọc Diệu - Long Hoàng
Bad Girl MSC - B-Rider