Nhạc Trữ Tình

Gõ Cửa Trái Tim Đinh Quốc Cường
Xóm Đêm Mạnh Đồng
Thành Phố Buồn Mạnh Đồng
Tôi Vẫn Cô Đơn Mạnh Đồng
Bà Năm Đinh Quốc Cường
Đường tình đôi ngã Trường Sơn - Lý Diệu Linh
Hương Xuân Bùi Trung Đẳng - Kim Song Loan
Gặp Lại Cố Nhân Dương Cường
Tình Bơ Vơ Lệ Quyên - Quốc Thiên
Nỗi Long Của Con Lại Gia Kỳ
Thói Đời Tuấn Vỹ - Chế Tuấn