Nhạc Trẻ

Tại Vì Em Thôi Nguyễn Đình Dũng
Chuyến Xe Mùa Hạ Duy Thuận - Nhu Y Doan
Còn Anh Đây Lyna Thùy Linh
Thương Nhau Để Đó HamLet Trương - Jun Phạm (365 Daband)
Lạc Nguyễn Phương Quỳnh
Anh Đã Mất Em Dương Nhất Linh
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa (Cover) Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy
Say My Name Nhiều Ca Sĩ - Teddy