Nhạc Trẻ

Em Là Ai? Crocolive - Black sugar
REGRET Lil Crxzzy - Eoauci
Anh Đã Quá Vô Tâm Dương Nhất Linh
Mê Cung Tình Băng Tình
Hát Một Mình Nguyên Minh - PD Zhera
Cười Cái Cho Xong Rapper Thảo My
Vu Vơ Mùa Dịch Deus Tiến Đạt - NxT
Hạc Giấy (Guitar Ver.) Lương Chấn Nam