Nhạc Trữ Tình
Tuổi Học Trò Thanh Diễm - Khánh Hưng
Nỗi Buồn Trương Chi Đông Phương Tường
Trong Máng Cỏ Linh Mục Quang Lâm
Tình nghèo có nhau Trương Phi Hùng
Ca Dao Em Và Tôi Huyen Trang Sao Mai 2013f
Thiệp Hồng Báo Tin Hương Ngọc Vân
Tình Chết Theo Mùa Đông Đan Nguyên Bí Ẩn
Gác Nhỏ Đêm Xuân Phương Anh Bolero
Nói với người tình Randy - Phương Cẩm Ngọc
Chuyến Đò Không Em Lâm Bảo Phi - Hải Vy