Nhạc Trẻ

NƯỚC HOA Nhiều Ca Sĩ - Nart
Mắt Em (Beat) Fous - UMIE
Thời Gian Mang Em Đi Nhiều Ca Sĩ - Henry
Tách Trà Thanh Xuân Văn Mai Hương
Cơn Mưa Qua DMD Minh Duy
Sáng Nhớ Tôi Tối Nhớ Sang Dật Hanh - Quỳnh Gai
Purification Nguyễn Văn Chung - Thanh Goll
Hồi Ức Nhiều Ca Sĩ - Bee
Phía Sau Anh Là Em Shin Hồng Vịnh