Nhạc Trữ Tình
Người Hàng Xóm Đàm Vĩnh Hưng
Xuân Tươi Hạnh Phúc Nguyễn Duyên Quỳnh
Bản Tình Cuối Đàm Vĩnh Hưng
Nhớ Một Người Võ Hoàng Lâm
Cô nàng đỏng đảnh Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
Lệ Tình Bảo Trung
Con Vững Tin Nơi Ngài Linh Mục Quang Lâm
Thương áo bà ba Võ Nam Nhân
Dấu Chân Kỷ Niệm Đàm Vĩnh Hưng
Xót Xa Vũ Phong Sơn