Nhạc Trữ Tình

Nắng Chiều (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Kiếp Nghèo Quách Thành Danh - Kim Thoa
Tình Ngăn Đôi Bờ Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Thu Sầu Mộc Giang
Mưa Trên Phố Huế Ngô Quốc Linh
Tình Ngăn Đôi Bờ Nguyễn Thành Viên
Thương Về Trà Vinh Ngọc Kiều Oanh
Tình Chỉ Đẹp Huỳnh Thanh Vinh
Trách Ai Vô Tình Hồng Phượng - Nhiều Ca Sĩ
Bài thánh ca buồn Đình Phước
Quán Nửa Khuya Hồng Hạnh Bolero