Nhạc Trữ Tình

Lòng Mẹ Khưu Thúy
Sao Em Vô Tình Bảo Trung
Chùa tôi Kim Thư
Đơn Côi Chiếc Bóng Hoàng Minh Thắng
Đêm Buồn Mưa Rơi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Cafe Fin Quốc Quốc
Khúc Ca Mừng Xuân Linh Mục Quang Lâm
Bài Thánh Ca Buồn Dương Kim Phượng
Trúc Đào Hoàng Ái My
Tiền Chính Là Tiên Trương Phi Hùng
Đêm Đô Thị Lưu Ánh Loan
Nhớ Người Yêu Lưu Chí Vỹ - Phi Loan