Nhạc Trữ Tình

Qua Cơn Mê Diệu Đan
Mẹ Đã Cho Con Bầu Trời Nguyễn Minh Anh - Bảo Huy
Tình Yêu Cách Trở Hoàng Minh Thắng
Tình nghèo có nhau Khắc Quốc Hải
Thương Quá Việt Nam Hương Ngọc Vân
Sông Quê Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Đêm Tâm Sự Quang Minh - Diễm Quỳnh
Bến Duyên Lành Lưu Ánh Loan
Bần Hoàng Minh Thắng