Nhạc Trữ Tình

Không Giờ Rồi Khưu Huy Vũ - Hồng Quyên
Hạnh Phúc Đầu Xuân Ngọc Sơn - vân My
Hát mừng ngày Đản Sanh Quốc Đại - Vân Khánh
Cho vừa lòng em Lương Tấn Đạt
Ngày Mùa (Live) nhóm con gái
Từng đêm dài Nguyễn Đình Chương
Đoạn tái bút Hoàng Hải Đăng
Dấu Chân Địa Đàng Thiên An - Lệ Hồng
Nhạt nắng Anh Thư Nguyễn
Thuyền Xa Bến Đỗ Hoàng Lê - vân My