Nhạc Trữ Tình

Biển Tình Tuyết Nhung - Trường Sang
Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
Tổ Ấm Tô Tài Năng - Kim Linh
Xuân Đã Về Linh Mục Quang Lâm
Thuơng Cô Út Đèo Như Ý - Khưu Huy Vũ
Bông Hồng Cài Áo Lâm Chấn Huy
Biển Tình Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Xin Tình Ngài Linh Mục Quang Lâm
Chuyện Chúng Mình Huy Thái - Thành Nguyên