Nhạc Trữ Tình

Đoản Xuân Ca Huỳnh Thái Sang
Lan Xưa Nguyên Hà
Tình Em Tháp Mười Thành Nguyễn
Xin Tình Ngài Linh Mục Quang Lâm
Vùng Lá Me Bay Live Ver Dương Nghi Đình
Bài Ca Ngày Vu Quy Cao Sỹ Hùng
Chị Tôi Từ Như Tài
Mai Mot Em Ve Dương Ngọc Thái
Buồn Trong Kỷ Niệm Mỹ Hạnh Bolero
LK Cánh Thiệp Đầu Xuân Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Ngô Quốc Linh - Hải Vy