Nhạc Trữ Tình

Mùa Sầu Riêng Bảo Nguyên
Tình Huế Thi Phượng
Tình em Tháp Mười Trương Ngọc Thái
Tâm Sự Cho Người Mỹ Hạnh Bolero
Tâm Sự Với Anh Ngô Quốc Linh
Vườn Sơ Ri Buồn Đông Nguyễn
Xin Nghèo Đi Xa Đông Nguyễn
Nghĩa Trăm Năm Dương Hồng Loan - Đông Nguyễn
Nỗi Đau Đông Nguyễn
Trang Nhật Ký Dương Hồng Loan - Đông Nguyễn
Phận Cơ Hàn Đông Nguyễn