Nhạc Trữ Tình

Mẹ Tôi (Live) Hồng Gấm
Mùa Thu Trong Mưa Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Lòng mẹ Trịnh Mười
Áo Tím Bên Đời Giao Linh - Vũ Phong Sơn
Huyền Thoại Một Chiều Mưa Tùng Anh - Quỳnh Như
Mẹ Tôi Đàm Vĩnh Hưng
Gọi đò Linh Trúc
Đổi Thay Diệu Thắm
Lan Và Điệp 4 Lưu Ánh Loan
Út Mén Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
Đom Đóm Sa Huỳnh - Tuấn Vỹ