Nhạc Trữ Tình

Người giàu cũng khóc Lương Tấn Đạt
Lời Ru Quốc Quốc
Anh Ba Khía Hồ Văn Cường
Để Gió Cuốn Đi Thanh Lam - Da LAB
Đoạn Tuyệt Nguyễn Thành Viên
Chiều Tàn Vân Khánh
Sến Võ Nam Nhân
Tơ hồng Dương Đình Trí - Kha ly