Nhạc Trữ Tình

Dòng Đời Phương Mỹ Chi
Người Hàng Xóm Lâm Bảo Phi
Buồn Đam San
Sống Giả Cao Hoàng Nghi
Người Chúa sắm sẵn cho con Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Bài ca kỷ niệm Nhật Khánh
Hiu Hắt Đời Nhau Quách Thành Danh
Xót Xa Tấn Minh
Trái Tim Rơi Lệ Phương Tử Long - Tâm Duyên
Hoa Trinh Nữ Trịnh Nam Phương