Nhạc Trẻ

nằm ngủ emru Bích Phương
Cô đơn sớm tối Phùng Khánh Linh
Không Còn Em Nữa Hoàng Bảo Nam
Take You Away Jay Quân - Chị Cả
Look at me now Phùng Khánh Linh
chỉ còn lại hai ta Phùng Khánh Linh
Giấc Mơ Trưa Trung Quang
Một liều thuốc Phùng Khánh Linh
Một Đêm Vui Vẻ Nhiều ca sĩ
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc