Nhạc Trữ Tình

Người Tình Không Đến Nguyễn Hồng Ân
Sương Lạnh Chiều Đông Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Căn Nhà Dĩ Vãng Lê Sang - Dương Hồng Loan
Tình Nghĩa Bạn Bè Vũ Hoàng - Đào Phi Dương
Tâm tình ca Khánh Ly - Linh Mục Nguyễn Sang
Trả Hết Ân Tình Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân