Nhạc Trữ Tình

Qua Cơn Mê Thanh Ngọc Tiến
Đám Cưới Nghèo Hoàng Tú Minh
Mam Kho Que Nha Dương Nghi Đình
Thu Sầu Hàn Thái Tú
Hoa Mười Giờ Trần Thu Thảo
Hoa Mười Giờ Lưu Ánh Loan
Đò Tình Đức Tuấn
Số Nghèo Bảo Trung
Người phu kéo mo cau Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Dòng đời Minh Kỳ
Con Ghẻ Dương Nghi Đình