Nhạc Trữ Tình

Bỏ Quê Tú Vy - Dương Nghi Đình
Bần Hoàng Minh Thắng
Giếng Quê Hồng Hạnh Bolero
Người Đi Ngoài Phố Nguyễn Thiên Kim
Ánh Mắt Của Cha Đàm Vĩnh Hưng
Đổi Thay Lưu Ánh Loan
Bên Em Mùa Xuân Lê Sang - Thu Tien
Tình Theo Bến Đỗ Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi
Đạo Làm Con Lâm Chấn Huy - Thu Hương
Giận hờn Đăng Anh
Nghèo Khánh Duy Khương - Nguyễn Phú Quý