Nhạc Trữ Tình

Hương Xưa Trần Thu Hà
Khúc tâm ca Nguyễn Hoàng Nam
Một Mình Thôi Dương Huệ
Tình Theo Bến Đỗ Lê Sang - Giáng Tiên
Giọt Lệ Sầu Hàn Thái Tú
Con Muốn Hòa Tan Linh Mục Quang Lâm
Tình Sầu Lân Nhã
Phôi Pha Lân Nhã
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05