Nhạc Trữ Tình
Nắng Ấm Quê Hương Trọng Tấn - Thanh Hoa
Mùa Thu Lá Bay Trung Nhật - Hoàng Luân
Gác Nhỏ Đêm Xuân Phương Anh Bolero
Đêm Cuối Ngọc Khang
Nhớ Người Yêu Phương Anh Bolero
Phượng Hồng Nên Đôi Khưu Huy Vũ - Lê Như
Mẹ Gò Công Khắc Quốc Hải
Nhạt nắng Giáng Tiên
Cô Đơn Tình Tôi Lâm Minh Thảo - Alex Châu
Đêm tạ từ Cao Phi Long - Huỳnh Thái Sang