Nhạc Trữ Tình

Hương Tóc Mạ Non Hoàng Minh Thắng
Thương Em Gái Quê Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Nhìn Đời Luân Phan
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy
Linh Hồn Tượng Đá Hương Ngọc Vân
Tuyết lạnh Ôn Bích Hà - Triệu Quang Hà
Dấu Chân Nguyễn Hồng Ân