Nhạc Trữ Tình

Niềm Vui Vu Lan Bùi Tuyết Mai
Dĩ Vãng Trong Mưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Cánh Thiệp Đầu Xuân Thùy Dương - Dạ Thảo My
Con Thuyền Không Bến Đàm Vĩnh Hưng
Chung Vầng Trăng Đợi Đông Dương - Hồng Phượng
Sầu Tím Thiệp Hồng Bảo Hưng - Như Hoa
Có Buồn Nào Buồn Hơn Đoàn Minh - Khưu Huy Vũ
Ngày Vui Qua Mau Đàm Vĩnh Hưng - Quốc Thiên
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Huỳnh Bá Thanh