Nhạc Trẻ

Tết Năm Nay (prod. DATWEE) Ksil Huy Hoàng - VB
Noi Em Nghe Hesker - Tít
Từng Là Của Nhau Bảo Anh - Táo
Vì Sao Mây Trắng
Yêu Mây Trắng
Trăng Gầy Ngọc Kayla
Em Hay Cô Ta Dương Thuỳ Linh
Đẹp Lắm Thành Phố Tôi Mây Trắng - F5 band
Muốn Quên Nhưng Chẳng Thể Phạm Quỳnh Anh - Nguyễn Minh Cường
2 Thế Giới Lâm Nguyên