Nhạc Trữ Tình

Bà Năm Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Đêm Tóc Rối Khánh Bình
Đừng nhắc chuyện đau lòng Hồ Quang Lộc - Phương Lan
Giận Đời Vũ Phong Sơn
LK Nhìn Nhau Lần Cuối Elvis Phương - Ái Vân
Đoản Khúc Lam Giang Dương Nghi Đình
Sầu Lệ Nhân Huỳnh Thật
Ăn năn Thùy Dương
1001 Đêm Sân Si Đinh Kiến Văn Fortune