Nhạc Trữ Tình

Thuyền Xa Bến Đỗ Hoàng Lê - vân My
Duyên Xuân Mai Yến Chi
Dấu Chân Địa Đàng Trần Thu Hà - Quốc Trung
Màu Hoa Bí Trần Thu Thảo
Lá thư cuối cùng Đông Nguyễn
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Tuấn Khương - Hoàng Nghĩa Galaxy
Xin làm người xa lạ Đàm Vĩnh Thanh
Tình Yêu Của Chúa Linh Mục Quang Lâm
Tổ Ấm Tô Tài Năng - Kim Linh