Nhạc Trữ Tình

Chúc Xuân Bảo Nguyên
LK Người Yêu Cô Đơn Ân Thiên Vỹ - Lưu Quang Bình
LK Phượng Buồn Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Tình Lúa Duyên Trăng Ngọc Kiều Oanh
Mấy Nhịp Cầu Tre Đan Phương - Như Nguyệt
Đoạn Buồn Đêm Mưa Nguyễn Thành Viên
Hai lối mộng Phương Dung - Peter Nhân
Nuốt Lệ Mà Đau Thiên Trường