Nhạc Việt

Vòng Tay Lỡ Làng Huỳnh Nhật Huy
Xuân Đẹp Làm Sao Cao Hoàng Nghi
Sông Quê Long Hồ - Hồng Quyên
Không Yêu Lần Nữa Vĩnh Thuyên Kim
Tình Chàng Ý Thiếp Khưu Huy Vũ - Bình Tinh
Day by day Yến Phương
Chờ Em Hát Lý Duyên Tình Long Hồ - Hồng Quyên
Anh Xin Lỗi Hồ Gia Khánh
Trắng Tay Chí Thành Danh
Thanh Xuân

Da Lab

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Hẹn Em Ở Lần Yêu Thứ 2

Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn

03
Là Do Em Xui Thôi

Nhiều ca sĩ

04
Người Mua Vui

Hoàng Nhật Anh - Cao Tùng Anh

05