Nhạc Trẻ

Bí Mật Trái Tim Diệu Hiền - Trương Y Du
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Vì Một Ai Khác Đăng Chương
Ngày Hạnh Phúc Bằng Cường - Bảo Anh Gemini
Người Dưng Sĩ Thanh - PD Seven
Cho Con NamDuc