Nhạc Trữ Tình

Hãy Về Đây Bên Anh Hương Ngọc Vân
Phôi Pha Lân Nhã
LK Chachacha Tình Em Biển Rộng Sông Dài Thanh Ngân - Hồ Quốc Bửu
Từ Ngàn Xưa (Ver.2) Linh Mục Quang Lâm
Chú đại bi Phương Nghi
LK Chachacha Tôi Vẫn Nhớ Thanh Ngân - Hồ Quốc Bửu
Mẹ Yêu Con Anh Khang
Đoạn Tuyệt Hiền Trang - Đào Phi Dương
Tình Bơ Vơ Lệ Quyên - Quốc Thiên
Ngày Xuân Thăm Nhau LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My