Nhạc Trữ Tình

Tình Lúa Duyên Trăng Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Không bao giờ quên em VŨ HẢI - Trường Sơn
Vầng Trán Suy Tư Dương Cường
Lòng Quyết Tâm Tina Ngọc Nữ
Hát Nữa Đi Em Hương Ngọc Vân
Nếu Vắng Ngài Linh Mục Quang Lâm
Mưa Qua Lối Buồn Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Túp Lều Lý Tưởng Diễn viễn Linh Tý - Nguyễn Thiên Kim