Nhạc Trữ Tình

Bội Bạc Tùng Anh
Cô Hàng Xóm Quốc Đại
Ngẫu Hứng Bolero Hồng Hạnh Bolero
Sao đổi ngôi Quang Đăng
Ba Tháng Tạ Từ Tô Huân Vũ
Cafe Fin Quốc Quốc
Trước bàn thờ Hương Lan - Linh Mục Nguyễn Sang
Dìu Nhau Về Bến Mơ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Bạc Liêu Thương Nhớ Đinh Quốc Cường