Nhạc Trữ Tình

Trang Nhật Ký Nguyễn Thành Viên
Chờ Nhé Em, Tôi Về Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Phục Sinh Tôi Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Mưa Rơi Thềm Vắng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tôi Còn Em Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Để Hôn Người Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Tình Ấm Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Hungarian sonata Nhạc không lời
Trả lại Thời Gian Dương Hồng Loan
Cao Cung Lên Vũ Hoàng
Bội bạc Hoàng Hải Đăng