Nhạc Trữ Tình

Trang Nhật Ký Trương Phi Hùng
Chúa Mãi Thương Con Linh Mục Quang Lâm
Ta Đã Lạc Mất Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Chuyến Đò Quê Hương Huyền Trang Sao Mai 2013 - Trần Nguyên Thắng
Thu Hát Cho Người Trương Phi Hùng
Hứa với em Lai Anh Tú - Hà Thúy Anh
Mùa Sao Sáng Lâm Nhật Thanh
Biển Tình Trường Sang
Đà Lạt Nên Thơ Trương Như Ý