Nhạc Trẻ

Rap Trong Tôi Loren Kid - Hồ Phong An
Điều Ta Viết Mùa Xa Nhau Tien Fami - Đoàn Minh Quân
Hè Phải Bay Mr.a - Min
Phút Giao Thừa Bên Nhau Dư Quốc Vương - Huỳnh Thanh Thảo
10K Beat Nhiều ca sĩ
Em Ổn Mà Kiều Mini
Lời Ta Hứa Tempo G - Anh Thư Phan
Chỉ Là Yêu Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Love You Đào Ngọc Sang
Từ Nay Về Sau X2C - TraceD