Nhạc Trữ Tình

Gặp Lại Cố Nhân Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Gửi vào kỷ niệm Dương Hồng Loan
Mong chờ Đông Dương
Kiếp đam mê Đông Quân
Trách Người Duy Minh - Hương Quỳnh
Bỏ Quê Mai Thiên Trang
Tàu Lá Chuối Đông Phương Tường
Hạ Thương Cẩm Loan
Lạnh Trọn Đêm Mưa Huỳnh Thanh Vinh
Chiều Bên Đồi Sim Lưu Ánh Loan - Đoàn Minh
Tình Theo Bến Đỗ Lê Sang - Giáng Tiên
Phũ Phàng Tuấn Quang