Nhạc Trữ Tình

Dù Anh Nghèo Kim Thoa - Khánh Bình
Lỡ Mối Duyên Quê Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy
Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Hoàng Minh Thắng
Đôi Bờ Sông Quê Huyen Trang Sao Mai 2013f
Người Chồng Xa Xứ Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Lá Diêu Bông Hoàng Minh Thắng
Hungarian sonata Nhạc không lời
Nỗi Nhớ Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist