Nhạc Trữ Tình

Bên Lòng Chúa Yêu Linh Mục Quang Lâm
Ba Tháng Tạ Từ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Có Buồn Nào Buồn Hơn Đoàn Minh - Khưu Huy Vũ
Hoài Mong Linh Mục Quang Lâm
Lòng Mẹ Đàm Vĩnh Hưng
Bông So Đũa Khưu Thúy
Sao Em Nỡ Đành Quên Trương Phi Hùng
Hai lối mộng Đàm Vĩnh Thanh
Có Lẽ Tôi Nghèo Huỳnh Thuận
Hương Tình Bến Tre Hồng Phượng - Hồ Quốc Toàn
Bến Đợi Khưu Thúy
Thu Sầu Văn Hương