Nhạc Trữ Tình
Trở Về Khánh Trang
Thu Ca Ngô Quốc Linh
Ta Còn Gì...? Khánh Trang
Tình Bơ Vơ Hoàng Châu
Nhạc Lòng Muôn Thuở Dương Hồng Loan
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Sơn Hạ - Như Nguyệt
Tình Sử Trương Chi Nguyễn Kha - Quách Sỹ Phú
Danh Lợi Linh Mục Quang Lâm
Tình Lỡ Cao Hoàng Nghi