Nhạc Trữ Tình

Tình Thắm Duyên Quê Hương Ly - Phước Lộc
Tui Nghèo Tui Keo Phương Tử Long - Huy Thái
Về Quê Ăn Tết Trường Sơn - Kim Thư
Trăm nhớ ngàn thương Quách Tuấn Du - Như Ý
Tình Yêu Chúa Sao Quá Tuyệt Vời Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Chót Lưỡi Đầu Môi Yến Ly - Huy Thái
Điên Mai Tuấn
Xin Trả Nợ Người Thiên An - Lệ Hồng