Nhạc Trữ Tình

Diễm Xưa Huỳnh Nhật Đông
Sầu Đông Huỳnh Nhật Đông
Từng đêm dài Nguyễn Đình Chương
Mẹ Ơi Phi Bằng
Ước Vọng Tình Xuân Nguyễn Đình Chương
Xuân Gõ Cửa Nguyễn Đình Chương
Tình Thương Trao Người Linh Mục Quang Lâm
Xin Trả Cho Em Đông Nguyễn - Hải Vy
Đón Em Về Quê Nguyễn Đình Chương
Hồng Nhan Dương Chấn Huy