Nhạc Trữ Tình

Con Đường Xưa Em Đi Hồng Hạnh Bolero
Khóc Cho Cuộc Tình Lâm Quang Long - Vy Thúy Hằng
Liên Khúc Dân Ca Đoàn Việt Phương
LK Chachacha Tình Em Biển Rộng Sông Dài Thanh Ngân - Hồ Quốc Bửu
Người Đã Quên Thạch Thảo
Hai Đứa Giận Nhau Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
Du The Nao Di Nua Đỗ Viết Tâm (Tâm Cúc Cu)
Lạy Phật Quan Âm Ngô Quốc Linh
Lạy Phật Quan Âm Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Sóng Về Đâu Lệ Quyên