Nhạc Trữ Tình

Tiếng Sáo Người Mù Nguyễn Hoàng Nam
Đức Tin Nguyễn Hoàng Nam
Hỏi Nàng Xuân Hương Giang - Phước Lộc
Nối lại tình xưa VŨ HẢI - Kim Thư
Cảm Ơn Mùa Xuân Beat Thanh Lan - Nguyễn Lê Ngọc Báu
Đường Về Hai Thôn Hồ Quang Lộc - Vy Thúy Hằng
Tình Xưa Trốn Tìm Lê Sang - Dương Hồng Loan